Sách – Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và các quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước

Ebook Sách – Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và các quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước pdf review doc epub prc mobi word wattpad audio mp3 sách nói đọc online Tác giả: .

👉 TẢI SÁCH

1. Sách – Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và các quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước ebook

Sách – Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và các quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước ebook review pdf dowload Tác giả: trong danh mục Sách Chính Trị đang sale off 0.33% còn ₫264.650, với hơn lượt yêu thích đã được bán ra cuốn, cùng với nhận xét, đánh giá từ độc giả.

☑ ĐỌC THỬ

2. Review Sách – Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và các quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước pdf

Sách – Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và các quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước ebook pdf review dowload tác giả , Danh Mục Sách Chính Trị Ngôn ngữ Tiếng Việt Nhập khẩu/ trong nước Trong nước Loại phiên bản Phiên bản thông thường Loại nắp Bìa mềm Kho hàng 2 . Công ty phát hành: Pháp Luật Sài Gòn – Hà Nội Tác giả: Việt Trinh – Thiên Kim Kích thước: 20 x 28 cm Loại bìa: Bìa Mềm Số trang: 400 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tài Chính Năm xuất bản 2021 Giá Bìa: 395,000 đồng GIỚI THIỆU SÁCH: Ngày 15-7-2020, Văn phòng Quốc hội ban hành Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước. Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Quốc hội, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn xây dựng, và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và quy định về kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước;… Cụ thể như: Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12-11-2020 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30-7-2020 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25-12-2020 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22-6-2020 hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20-02-2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;… Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và các quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước. Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Văn bản hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước Phần thứ hai. Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Dự toán Ngân sách nhà nước Phần thứ ba. Quy định mới về kiểm soát thu chi Ngân sách nhà nước Phần thứ tư. Hệ thống Mục lục ngân sách (đã được sửa đổi, bổ sung)